PaleoTime-NL Outreach Poster Award

Kan jij je paleontologisch onderzoek aan de man brengen?

Op zaterdag 14 maart 2020 organiseert de Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen de PaleoTime-NL Outreach Poster Award 2019 in samenwerking met het Oertijdmuseum in Boxtel. Hieronder vindt u alle informatie over deze posterwedstrijd. 

Klik hier op je aan te melden voor deze posterwedstrijd.

---

Wij nodigen bachelor, master en PhD studenten met een opleiding in de natuurwetenschappen (bijv. Aardwetenschappen, Biologie, Chemie etc.) en citizen-scientists actief in de paleontologie en geologie uit om deel te nemen aan deze wedstrijd, met een poster over hun onderzoek. De wedstrijd is bedoeld voor paleontologisch en geologisch onderzoek in de breedste zin van het woord en niet beperkt tot locatie (overal ter wereld) en tijd (Precambrium tot Holoceen).

De doelstellingen van deze posterwedstrijd zijn 1) het enthousiasmeren van het brede publiek voor paleontologisch en geologisch onderzoek, verricht hoofdzakelijk vanuit Nederland en België, en 2) jonge studenten/wetenschappers/citizen-scientists de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige manier ervaring op te doen in public outreach.

Deelnemers maken kans op de volgende prijzen:

Juryprijzen*

 • 1e prijs: 250 euro
 • 2e prijs 100 euro
 • 3e prijs 50 euro

*Wij danken het Oertijdmuseum in Boxtel voor het beschikbaar stellen van het prijzengeld.

Publieksprijs

Het publiek op PaleoTime-NL 2020 heeft de mogelijkheid om te stemmen voor hun favoriete poster. De poster met de meeste stemmen verdient de publieksprijs, een verassing van de organisatie. 

De makers van de winnende posters (juryprijzen en publieksprijs) wordt de mogelijkheid geboden om hun poster zes maanden tentoon te stellen in het Oertijdmuseum in Boxtel ter promotie van de paleontologie. Daarnaast mag de ontvanger van de eerste prijs volgend jaar een lezing geven op PaleoTime-NL!

De posters worden beoordeeld op wetenschappelijke inhoud, begrijpelijkheid voor brede publiek en originatileit, creativiteit en layout. In de jurybeoordeling wordt rekening gehouden met de (academische) ervaring van de kandidaat.

Deelnemers mogen ook een Engelstalige poster gebruiken, bijvoorbeeld een poster die eerder gebruikt is bij een wetenschappelijk congres. De jury zal de begrijpelijkheid voor het brede publiek wel in de beoordeling meenemen. Daarom geldt Nederlands wel als de voorkeurstaal.

 

Richtlijnen voor de poster:

 • Posterformaat: maximaal A0 en met een voorkeur voor staand (portrait).
 • Onderwerpen voor de poster zijn ofwel paleontologisch/paleobiologisch of geologisch met een duidelijke link naar de paleontologie.
 • Voorkeurstaal voor de poster is Nederlands (is niet verplicht, maar wordt wel meegenomen in de beoordeling).
 • In de poster raadden wij aan om in ieder geval de volgende componenten te tonen:
  • Titel
  • Naam/namen van de auteurs (+ eventuele affiliatie)
  • Introductie waarin wordt beschreven waarom het onderzoek is uitgevoerd en wat de belangrijkste onderzoeksvraag was.
  • Een korte beschrijving hoe het onderzoek is uitgevoerd.
  • Een beschrijving van de belangrijkste of meest in het oog springende uitkomsten.
  • Een conclusie/take home message.

Praktische informatie:

 • Posterkandidaten dienen zich online aan te melden voor de PaleoTime Outreach Poster Award 2020 via dit formulier. Een titel is verplicht, een Nederlandse samenvatting niet. Wij raden deelnemers wel aan om een korte samenvatting in te sturen.
 • Deadline voor aanmelden is zondag 23 februari 2020, 23.59 uur.
 • Datum PaleoTime-NL: zaterdag 14 maart 2020 van 10.30 – 16.30 uur.
 • Adres: Gebouw 20.2, Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2, Harderwijk (Nederland), voor meer informatie over het evenement PaleoTime-NL, zie www.paleotime.nl 
 • De posterkandidaten worden verzocht om zich bij aankomst eerst te melden bij de stand van de Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen.
 • De posterkandidaten worden verzocht om hun poster op te hangen voor 11.00 uur op de aangewezen locatie.
 • Er wordt gezorgd voor posterborden en materiaal om de posters op te hangen.
 • De posterkandidaten worden verzocht om in ieder geval tussen 12.00 en 13.00 uur bij hun poster te staan, om de jury de mogelijkheid te geven vragen te stellen aan de kandidaten.
 • De winnaars van de juryprijzen en de publieksprijs worden bekend gemaakt om 15.45 uur in de lezingenzaal voorafgaand aan de laatste lezing van de dag.

Klik hier op je aan te melden voor deze posterwedstrijd.

 

PaleoTime-NL Outreach Poster Award