Kan jij je paleontologisch onderzoek aan de man brengen?

Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de Paleobiologische Kring de Outreach Poster Awards 2023 in samenwerking met het Oertijdmuseum in Boxtel tijdens PaleoTime-NL. Hieronder vindt u alle informatie over deze posterwedstrijd. 

Klik hier om je aan te melden voor deze posterwedstrijd.

Wij dagen bachelor, master en PhD studenten en citizen-scientists actief in de paleontologie en geologie uit om deel te nemen aan deze wedstrijd, met een poster over hun onderzoek, gericht op outreach. De wedstrijd is bedoeld voor paleontologisch en geologisch onderzoek in de breedste zin van het woord, niet beperkt tot locatie (overal ter wereld) en tijd (Precambrium t/m Holoceen).

De doelstellingen van deze posterwedstrijd zijn 1) het enthousiasmeren van het brede publiek voor paleontologisch en geologisch onderzoek, en 2) jonge studenten/wetenschappers/citizen-scientists de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige manier ervaring op te doen in public outreach.

Deelnemers maken kans op de volgende prijzen:

Juryprijzen*

 • 1e prijs: 250 euro
 • 2e prijs: 100 euro
 • 3e prijs: 50 euro

*Het Oertijdmuseum in Boxtel stelt elk jaar het prijzengeld beschikbaar. Daarvoor dank!

Publieksprijs

Het publiek op PaleoTime-NL 2023 heeft de mogelijkheid om te stemmen voor hun favoriete poster. De poster met de meeste stemmen verdient de publieksprijs, een verrassing van de organisatie. 

De makers van de winnende posters (juryprijzen en publieksprijs) wordt de mogelijkheid geboden om hun poster zes maanden tentoon te stellen in het Oertijdmuseum in Boxtel ter promotie van de paleontologie. De winnaar van de publieksprijs mag volgend jaar een lezing geven op PaleoTime-NL.

De posters worden beoordeeld op wetenschappelijke inhoud, begrijpelijkheid voor het brede publiek, originaliteit, creativiteit en layout. In de jurybeoordeling wordt rekening gehouden met de (academische) ervaring van de kandidaat.

Deelnemers mogen ook een poster presenteren die eerder gebruikt is bij een wetenschappelijk congres. De jury zal de begrijpelijkheid voor het brede publiek wel in de beoordeling meenemen. Nederlands geldt als de voorkeurstaal, maar Engelstalige posters en presentaties zijn ook van harte welkom.

Richtlijnen voor de poster:

 • Posterformaat: maximaal A0 en met een voorkeur voor staand (portrait).
 • Onderwerpen voor de poster zijn ofwel paleontologisch/paleobiologisch of geologisch met een duidelijke link naar de paleontologie.
 • Voorkeurstaal voor de poster is Nederlands gezien het publiek Nederlandstalig is, desalniettemin zijn Engelstalige posters ook van harte welkom! Het presenteren van de poster kan in dat geval ook in het Engels.
 • In de poster raden wij aan om in ieder geval de volgende componenten te tonen:
  • Titel
  • Naam/namen van de auteurs (+ eventuele affiliatie)
  • Introductie waarin wordt beschreven waarom het onderzoek is uitgevoerd en wat de belangrijkste onderzoeksvraag was.
  • Een korte beschrijving hoe het onderzoek is uitgevoerd.
  • Een beschrijving van de belangrijkste of meest in het oog springende uitkomsten.
  • Een conclusie/take home message.

Praktische informatie:

 • Posterkandidaten dienen zich online aan te melden voor de PaleoTime Outreach Poster Award 2023 via dit formulier. Een titel is verplicht, een Nederlandse samenvatting niet. Wij raden desondanks deelnemers wel aan om een korte samenvatting in te sturen.
 • Deadline voor aanmelden is: maandag 17 april 2023 om 23.59 uur.
 • Datum PaleoTime-NL 2023: zaterdag 22 april 2023 van 10.00 – 17.00 uur.
 • Adres: Meidoornkade 24, Houten (Expo Houten). Voor meer informatie over het evenement PaleoTime-NL, zie www.paleotime.nl 
 • Posterkandidaten hebben een ticket van PaleoTime-NL nodig om deel te nemen, dit kan je bestellen via https://www.paleotime.nl/ticket 
 • De posterkandidaten worden verzocht om zich bij aankomst eerst te melden bij de stand van de Paleobiologische Kring.
 • De posterkandidaten worden verzocht om hun poster op te hangen voor 10.30 uur op de aangewezen locatie.
 • Er wordt gezorgd voor posterborden en materiaal om de posters op te hangen.
 • De posterkandidaten worden verzocht om in ieder geval tussen 11.00 en 12.00 uur bij hun poster te staan, om de jury de mogelijkheid te geven vragen te stellen aan de kandidaten. Verder vragen we om liefst ook tussen 14.00 en 15.00 uur bij de poster te staan, zodat het publiek ook voldoende tijd heeft om langs de posters te lopen voor het bepalen van de publieksprijs. 
 • De winnaars van de juryprijzen en de publieksprijs worden bekend gemaakt in de lezingenzaal voorafgaand aan de laatste lezing van de dag.