Paleotime_Canceld


Help PaleoTime-NL uit de brand!

Tot onze grote spijt waren wij vanwege het coronavirus genoodzaakt om PaleoTime-NL 2020 af te gelasten. Gezien de omstandigheden hebben we besloten deze editie van PaleoTime-NL niet te verplaatsen, maar in zijn geheel niet door te laten gaan. Het is namelijk op dit moment nog onduidelijk hoe lang de corona-crisis zal duren.

Helaas betekent dit voor ons dat we naast veel werk ook veel kosten hebben gemaakt. Zo zijn de kosten voor de zaalhuur bijvoorbeeld €2005,-, hebben we ruim €200,- aan PR kosten en €125,- betaald voor het drukken van de programmaboekjes

We hebben een kleine buffer, maar dit is bij lange na niet voldoende om de kosten te dekken. Daarom vragen wij u om een donatie, om de gemaakte kosten te dekken. Met uw bijdrage kunnen wij PaleoTime-NL volgend jaar weer organiseren

We hebben op dit moment €30.00 in kas, waarmee we 1% van de kosten kunnen dekken (aangegeven in geel). Op dit moment hebben we €1,916.71 (na aftrek transactiekosten) aan donaties ontvangen (aangegeven in groen) wat dekt voor een aanvullende 79.31%. We hebben nog €500.09 nodig om het gat te dichten.

1%
79.31%

Hieronder kan je een donatie doen om ons uit de brand te helpen.

De donaties gaan via de Stichting Paleontica, deze stichting heeft een ANBI status. Donaties zijn dus belastingaftrekbaar.

TriloBase steunt PaleoTime-NL!

Ook TriloBase steunt PaleoTime-NL. Deze corona-tijd is ideaal om uw verzameling op orde te brengen. En daarvoor kan u het databank programma Trilobase gebruiken. TriloBase is wereldwijd één van de betere databank programma's om fossielencollecties te beheren. En het is beschikbaar in het Nederlands.
All info over Trilobase vindt u op https://www.trilobase.com

Als steun schenken zij de opbrengst (€15,-) van alle verkochte exemplaren integraal (100%) aan PaleoTime-NL. En Trilobase doet nog een EXTRA inspanning: Ze verdubbelen de opbrengst van de eerste 10 exemplaren.

Je kan TriloBase kopen middels de onderstaande PayPal knop.

Paleotime_Canceld