Sophie Boerman
begon in 2016 haar opleiding biologie aan de KU Leuven. Al snel wist ze dat ze zich wilde specialiseren in paleontologie. Aan het einde van haar master deed ze het onderzoek voor haar masterthesis aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, op een kleine schedel van een 60 miljoen jaar oude krokodil, een onderzoek waarmee ze in 2022 de PaleoTime-NL Outreach Poster Price won. Sinds 2022 is Sophie bezig met een doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven en het KBIN. Hierin focust ze op gavialen en aanverwanten, d.w.z. krokodilachtigen met een lange, smalle snuit. Dit onderwerp combineert ze met de studie van microfossielen, die inzicht geven in de exacte ouderdom van deze krokodilachtigen.

CV: https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00146866