Paleotime


Kan jij je paleontologisch onderzoek digitaal aan de man brengen?

Op zaterdag 13 maart 2021 organiseert de Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen de PaleoTime-NL Outreach Poster Award 2021 in samenwerking met het Oertijdmuseum in Boxtel. Hieronder vindt u alle informatie over deze posterwedstrijd. 

Klik hier op je aan te melden voor deze posterwedstrijd.

---

Wij nodigen bachelor, master en PhD studenten met een opleiding in de natuurwetenschappen (bijv. Aardwetenschappen, Biologie, Chemie etc.) en citizen-scientists actief in de paleontologie en geologie uit om deel te nemen aan deze wedstrijd, met een digitale poster en een 2 minuten pitchtalk over hun onderzoek. De wedstrijd is bedoeld voor paleontologisch en geologisch onderzoek in de breedste zin van het woord en niet beperkt tot locatie (overal ter wereld) en tijd (Precambrium tot Holoceen).

De doelstellingen van deze posterwedstrijd zijn 1) het enthousiasmeren van het brede publiek voor paleontologisch en geologisch onderzoek, verricht hoofdzakelijk vanuit Nederland en België, en 2) jonge studenten/wetenschappers/citizen-scientists de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige manier ervaring op te doen in public outreach.

Deelnemers maken kans op de volgende prijzen:

Juryprijzen*

 • 1e prijs: 250 euro en de uitnodiging tot het geven van een lezing op PaleoTime-NL het volgende jaar
 • 2e prijs 100 euro
 • 3e prijs 50 euro

*Wij danken het Oertijdmuseum in Boxtel voor het beschikbaar stellen van het prijzengeld.

Publieksprijs

Het publiek op PaleoTime-NL 2020 krijgt online de mogelijkheid om te stemmen voor hun favoriete digitale posterpresentatie. De poster met de meeste stemmen verdient de publieksprijs, een verassing van de organisatie. Daarnaast mag de ontvanger van de eerste prijs volgend jaar een lezing geven op PaleoTime-NL! De winnaars krijgen verder de kans om hun onderzoek te presenteren in Grondboor & Hamer, het tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging. 

De posters worden beoordeeld op wetenschappelijke inhoud, begrijpelijkheid voor brede publiek en originatileit, creativiteit en layout. In de jurybeoordeling wordt rekening gehouden met de (academische) ervaring van de kandidaat.

Deelnemers mogen ook een Engelstalige poster gebruiken, bijvoorbeeld een poster die eerder gebruikt is bij een wetenschappelijk congres. De jury zal de begrijpelijkheid voor het brede publiek wel in de beoordeling meenemen. Daarom geldt Nederlands wel als de voorkeurstaal.

 

Richtlijnen voor de posterpresentatie:

Aangezien dit jaar het PaleoTime-NL event digitaal zal plaatsvinden, zullen wij ook de posterwedstrijd online uitvoeren via het virtuele meetingsplatform Zoom. De bedoeling is dat de deelnemers een 2 minuten ‘elevator pitchtalk’ voorbereiden en daarvoor 1 powerpointslide gebruiken, die ze van tevoren naar de organisatie opsturen. Deze nieuwe manier van presenteren lijkt op het PICO (Presenting Interactive Content) format dat al een aantal jaar succesvol plaatsvindt op de General Assembly van EGU (European Geosciences Union), het grootste aardwetenschappelijke congres van Europa (zie voor meer informatie: https://egu2019.eu/abstracts_and_programme/pico.html).

Na afloop van elke pitchtalk is er maximaal 8 minuten de tijd voor vragen aan de spreker van de jury en het publiek via de chatfunctie in Zoom. Meer informatie over hoe de Zoomsessie wordt ingedeeld en de Zoom-link volgt later per e-mail naar de deelnemers. In totaal duurt de postersessie maximaal 1.5 uur. 

Richtlijnen voor de powerpointslide:

 • De powerpointslide dient liggend te zijn en met een voorkeur voor een 16:9 formaat.
 • Onderwerpen voor de posterpresentatie zijn ofwel paleontologisch/paleobiologisch of geologisch met een duidelijke link naar de paleontologie.
 • Voorkeurstaal voor de posterpresentatie is Nederlands (is niet verplicht, maar wordt wel meegenomen in de beoordeling).
 • Voor de powerpointslide raadden wij aan om in ieder geval de volgende componenten te tonen:
  • Titel
  • Naam/namen van de auteur(s) (+ eventuele affiliatie)
  • De belangrijkste onderzoeksvraag.
  • Een visualisatie van de belangrijkste of meest in het oog springende uitkomsten
  • Een take home message.

Praktische informatie:

 • Posterkandidaten dienen zich (gratis!) online aan te melden voor de PaleoTime Outreach Poster Award 2021 via het formulier.
 • Een titel en korte omschrijving van het onderzoek (max. 100 woorden in het Nederlands) is verplicht. 
 • Belangrijk is ook om bij het aanmelden 1 powerpointslide (ppt of pptx formaat) te uploaden. 
 • Zorg dat de tekst op deze slide goed leesbaar is voor het publiek. Wij vragen ook om een persoonlijke foto mee te sturen die we kunnen gebruiken bij de promotie en de prijsuitreiking.
 • Deadline voor aanmelden is maandag 1 maart 2021, 23.59 uur. Meld je op tijd aan, want vol is vol!
 • Datum PaleoTime-NL: zaterdag 13 maart 2021. Voor meer informatie, zie: http://paleotime.nl/page/2021
 • De winnaars van de juryprijzen en de publieksprijs worden bekend gemaakt om 16:00 uur voorafgaand aan de laatste lezing van de dag.
 • Bij vragen, kunt u contact opnemen met het bestuur van de Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen via pbkring@gmail.com

Klik hier op je aan te melden voor deze posterwedstrijd.